Ergens in 1995 is het idee om een Survivalrun te gaan organiseren op komen borrelen bij diverse mensen van Carnavalsvereniging de Roefelbus. Hoe of waar het idee vandaan kwam is uit de overlevering niet meer helemaal duidelijk, het meest waarschijnlijke is dat een krantenartikel iemand op dit prachtige idee heeft gebracht.

Men wilde naast de vaste Carnavals-activiteiten, die al georganiseerd werden, op de één of andere wijze ook nog “iets anders” in het dorp op poten gaan zetten. Twee leden van de Raad van Elf zijn in de winter die volgde in Beltrum gaan kijken naar een Survivalrun. In Beltrum, gelegen in de Achterhoek, ligt de bakermat van de Nederlandse survivalsport en het is dan ook niet vreemd dat de twee heren helemaal enthousiast terugkeerden van hun reis. Prachtig een dergelijk evenement, maar er kwam iets meer bij kijken aan mankracht dan de Raad van Elf en hun vaste schare medewerkers in huis hadden. Besloten werd om contact te zoeken met s.v. D.S.Z. Diverse leden van de toenmalige activiteitencommissie van de voetbalvereniging waren eveneens enthousiast waarmee de SURVIVALRUN BOVEN-LEEUWEN een feit was.

Na uitvoerig beraad werd een kleine ploeg samengesteld die de eerste aflevering van dit nieuwe evenement op poten zou gaan zetten. Namens de Roefelbus werden drie mensen aangewezen en datzelfde gebeurde bij s.v. D.S.Z. Als finish- en vertrekplaats kwamen zij terecht op het erf van Piet en Jenneke van Beem, een pracht-locatie verscholen in het groen achter de Protestantse kerk. Het feit dat de Survivalrun op de zondag werd gehouden, werd in deze periode niet door iedereen in de omgeving van Piet en Jenneke gewaardeerd. In 1996 ging echter de 1e Survivalrun op hun erf van start. Op het erf achter het huis verrees een kleine finish-locatie en na afloop konden de materialen worden opgeslagen in o.a. de kippenschuur. 

Het eerste jaar hadden de organisatoren ingezet op minimaal 100 deelnemers, echter toen het startschot klonk kwam men niet verder dan 86. Gelukkig hebben de heren en hun diverse opvolgers de moed niet opgegeven, waardoor het evenement nu is uitgegroeid naar een deelnemersveld met een maximaal bereik van 700 deelnemers.

De eerste run vond plaats op 14 juni 1996. De deelnemers moesten helemaal langs de Kaliwaal zo was de bedoeling, echter het hoge water (ook toen al) gooide roet in het eten waarop ter elfder ure het parcours nog moest worden aangepast. Inmiddels is in de loop der jaren het parcours meer dan regelmatig aangepast en zijn er steeds weer mooie gedeeltes in en rond het dorp gevonden waar de deelnemers hun hart kunnen ophalen aan allerlei natuurlijke en kunstmatige hindernissen.

Centraal in de vele verhalen, die over de Survivalrun verteld kunnen worden, staat het jaar 2000 toen vreselijk noodweer roet in het eten gooide. De meeste jeugdlopers hadden hun run al afgesloten toen het harder dan hard begon te waaien, een wind die aangroeide tot een flinke storm. In allerijl werden de deelnemers van het parcours gehaald evenals de vele vrijwilligers die langs de route stonden. Voornamelijk in het Groenewoud waar flinke takken van de bomen afbraken en rond het Piet van Beemplein was de situatie zeer onveilig. O.a. de biertent was al van zijn plaats gewaaid, voordat men in staat was deze een veilig heenkomen te bezorgen.

In 2005 is de organisatieploeg duchtig vernieuwd en op alle fronten is het estafette-stokje overgedragen. Deze nieuwe ploeg, die in de volgende jaren danig is uitgebreid, is ieder jaar vanaf januari actief in de weer om opnieuw een spectaculaire run te verzorgen. Wij organiseren de run inmiddels samen met meer dan 150 vrijwilligers, die ieder jaar weer belangeloos hun medewerking verlenen.

Per volgend jaar zien wij het aantal deelnemers en bezoekers aan het evenement groeien. Deze populariteit is mede te danken aan de sociale media. Als een van de eerste evenementen in de regio maakten wij al vroeg gebruik van internet, facebook en twitter. Met name de jeugd heeft daardoor de run in de laatste jaren in grote aantallen omarmd.

Zestien jaar lang waren start en finish te vinden op het Piet van Beemplein. Na het overlijden van Piet van Beem, een grote fan van het eerste uur, is in goed overleg besloten om in 2012 te verhuizen naar het nieuw aangelegde park Groenewoud. Dit betekende dat we een groot evenemententerrein ter beschikking kregen, waar een prachtige finishstraat neergezet kon worden. De lopers vonden deze nieuwe finish helemaal het einde. Helaas zorgde de onophoudelijke neergutsende regen ervoor dat er maar een gering aantal toeschouwers begroet mocht worden langs de kant. Voor de lopers was de regen redelijk aangenaam, zeker omdat het de dagen voor het evenement tropisch warm was geweest in Nederland. Voor de vele vrijwilligers langs het parkoers was het dit keer ook een echte survivaldag. Onder moeders paraplu, onder grote zeilen, in regenpakken schuilde men om de dag nog enigszins droog door te brengen.  Het feit dat alle vrijwilligers tot het eind toe op hun positie bleven zegt iets over de geweldige impact die de Survivalrun heeft op de bevolking van Boven-Leeuwen.

De Survivalsport en dit evenement zitten dan nog steeds in de lift. In 2013 mochten we meer dan 600 deelnemers begroeten, een stevige verbetering vergeleken met de aantallen uit de beginjaren. Onder bijna ideale omstandigheden wist het grootste gedeelte van de deelnemers het parkoers te overmeesteren. Ter elfde ure waren er nog een aantal wijzigingen in dit parkoers nodig, omdat het hoge water zowel buitendijks als binnendijks ervoor zorgde dat een aantal hindernissen niet of nauwelijks bereikt konden worden. Op deze manier was het ook voor ons ook Survivallen in optima forma geblazen.

In 2014 konden we voor het eerst in het bestaan van het evenement het bordje “uitverkocht” op de deur hangen. Het maximum van 650 deelnemers was reeds op de donderdag voor de run bereikt. Dit was natuurlijk een geweldige stimulans om er in het volgende jaar een prachtige jubileum-editie van te maken. In dit jaar werd het organisatieteam uitgebreid, een nieuw logo en een gewijzigd parkoers gepresenteerd. We zijn inmiddels vijf jaar verder en vieren het 25-jarig jubileum. De samenstelling van de commissie is in de loop van deze jaren veranderd en bestaat uit een aantal leden die al vele jaren deel uit maken van de organisatie samen met een aantal twintigers, die weer nieuw vuur en elan brengen. We hebben zelfs voor het eerst een dame weten te strikken als vast lid van haar bestuur.

We kijken met veel vertrouwen wordt gekeken naar de toekomst. De jeugdige input geeft vertrouwen, de langjarige samenwerking met Scouting Don Bosco verloopt nog steeds naar tevredenheid. De steun van een groot leger vrijwilligers, die elk jaar weer hun steun leveren, geeft aan dat het evenement in het dorp breed gedragen wordt. We mogen constateren dat onze Run vele stormen (letterlijk en figuurlijk) heeft overleefd. Survivallen in zijn algemeenheid was soms hip, dan weer niet. Soms was de concurrentie hevig en stonden er andere evenementen in de regio gepland of leverde een H.Communie het verlies op van vele vaste vrijwilligers.

Het evenement is zijn eigen koers blijven varen, met dank aan die vele honderden helpende handen. De groei zit er nog steeds in. Reden om vanaf dit jaar als Stichting Survivalrun Boven-Leeuwen aan de slag te gaan. We vieren een jubileum maar zijn daarnaast ook helemaal klaar voor de toekomst.

De organisatie van de Survivalrun werkt met veel plezier aan dit prachtige evenement. We hebben mooie mix van jong en oud waarmee we nog jaren vooruit kunnen!

Onze hoofdsponsoren

Onze subsponsoren